Gemeente Westland stopt per 1 november 2022 met gele PBD zakken

Gemeente Westland stopt per 1 november 2022 met gele PBD zakken

In de raadsvergadering van 24 mei 2022 nam de raad een motie aan om het huidige afvalbeleid te wijzigen. Deze wijziging is ook een onderdeel van het coalitieakkoord, waarin staat dat het college binnen 60 dagen een besluit neemt over het nieuwe afvalbeleid. Op dinsdag 5 juli 2022 besloot het college tot een andere manier van inzamelen en verwerken.

Wat betekent dit voor de inwoners?

Vanaf 1 november 2022 kunnen de inwoners in de kernen hun PBD-afval weer kwijt bij het restafval. Hiermee zet de gemeente in op nascheiding en verdwijnen de gele zakken uit het straatbeeld. Voor de inwoners in de buitengebieden verandert niets. Zij blijven hun afval aanbieden via de rolcontainers. De huidige ondergrondse verzamelcontainers en milieueilanden voor papier, textiel, glas, GFT en PBD blijven en bieden de mogelijkheid om afval te scheiden.

Voorbereidende werkzaamheden tot 1 november 2022

Tot 1 november 2022 voert de gemeente voorbereidende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan uit het afstemmen van de werkzaamheden met de afvalverwerker HVC en afvalinzamelaar RENEWI. Ook worden de kroonringen aan de lantaarnpalen en de bovengrondse PBD-bakken verwijderd. Na de zomervakantie start de communicatie over de nieuwe instructie voor afvalinzameling. In de tussentijd vindt er afstemming plaats met de contractpartners om de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Hiermee streeft de gemeente naar een minimale belasting en overlast voor inwoners. Deze verandering kan binnen het huidige budget en zorgt niet voor een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *