LPF Westland : Art. 42 Vragen inzake kapot maken Westlandse Cultuur

LPF Westland : Art. 42 Vragen inzake kapot maken Westlandse Cultuur

Ingezonden brief : Beste fractievoorzitters van gemeente Westland

Al bijna 10 jaar hebben wij met een hechte vriendengroep van 25 man een enorm gezellig hok. Eerst  aan de Pastoor Verburghlaan, later voortgezet op de Hooflaan in De Lier. Nadat ons hok in april 2021 eenmalig negatief in het nieuws is geweest, zijn wij onder de aandacht gekomen bij de gemeente.

Dit heeft geleid tot een tweetal bezoeken van ambtenaren. Na maanden zonder terugkoppeling  ontvingen wij afgelopen donderdag 14 juli een aangetekende brief van de gemeente Westland (zie  bijgevoegd document). In deze brief wordt beschreven dat ons hok in strijd is met het geldende  bestemmingsplan en dat er zonder vergunning horeca-activiteiten plaatsvinden. De gemeente ziet  zich naar eigen zeggen genoodzaakt om handhavend op te treden, en is daarom voornemens om ons  een last onder dwangsom op te leggen van €5000,- per overtreding. Concreet betekent dit dat wij  binnen 2 maanden ons hok volledig moeten verwijderen om aan deze dwangsom te ontkomen. 

De inhoud van deze brief was voor ons zeer onverwacht en teleurstellend. Het doet ons pijn dat de  gemeente ons op deze kille wijze weg wil krijgen en er niet voor heeft gekozen om het gesprek aan te  gaan. Ons doen geruchten toekomen dat er naast ons hok, nog 3 andere Lierse hokken zijn die ook  moeten sluiten op last van de gemeente. Waar de gemeente voorheen nog koos voor een  constructieve houding via o.a. het Hokken Keurmerk, kiest zij nu blijkbaar voor strenge handhaving.  Deze ommekeer vinden wij zeer pijnlijk. Het doet af aan de Westlandse cultuur. 

Rondom hokken heeft jarenlang een negatief imago gehangen. Het zouden plekken zijn waar  jongeren zich regelmatig klem zuipen en waar zonder vergunning drank wordt verkocht met  winstoogmerk. Gelukkig zien we dit imago in de realiteit niet terug. Voor ons is het hok dé plek om  elkaar te ontmoeten. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je niet meer met vrienden  en vriendinnen thuis bij je ouders wilt zitten. Waar in grote steden de jeugd de straat op gaat,  fungeert in Westland het hok als perfecte ontmoetingsplek. Het hok heeft ons altijd een vorm van  vrijheid gegeven, maar heeft ons ook geleerd verantwoordelijkheid te dragen. Verantwoordelijkheid  voor de veiligheid, elkaars alcoholgebruik en de omgeving. Wij zien het hok als structureel onderdeel  van de Westlandse cultuur. Een plek waar vriendengroepen zich vormen, relaties ontstaan en de  jeugd het leven kan ontdekken. 

Zonder ons hok zouden wij nooit de hechte vriendengroep zijn geworden die we nu zijn. Vele  herinneringen die wij er hebben gemaakt zullen we nooit meer vergeten: het bouwen, de  verjaardagsfeestjes, die ene vriend die week na week in slaap viel op de bank. Er zitten verhalen bij  die we ongetwijfeld aan onze kinderen zullen gaan vertellen. We vinden het beleid dat de gemeente  nu lijkt te gaan voeren dan ook zeer teleurstellend. Niet alleen omdat dat voor ons hok het einde zou  betekenen, maar ook omdat het de opkomende Westlandse jeugd op deze wijze moeilijker wordt  gemaakt om herinneringen te maken voor het leven.  

Als hok en vriendengroep hebben wij nog nooit overlast veroorzaakt voor onze omgeving. Onze  troep ruimen we keurig op, we hebben nauw contact met de buurman en als bedankje werken we  met z’n allen een ochtend per jaar mee in de kas van de grondeigenaar. Desondanks lijkt er nu een  einde te komen aan wat we hebben opgebouwd. Niet als gevolg van daadwerkelijke overlast, maar  als gevolg van een bestemmingsplan. Die oorzaak volgend zou dat het einde betekenen van alle 

hokken in het Westland. Meerdere Westlandse partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma’s van 

afgelopen verkiezingen voor ‘behoud van de Westlandse cultuur’. WestlandVerstandig pleit zelfs in  haar ‘Tienpuntenlijst’ voor ‘Behoud van hokken zonder bemoeienissen van de gemeente.’ Wij willen  jullie vragen dit besluit te heroverwegen en als gemeente een constructieve houding aan te nemen  ten opzichte van het hokkenbeleid, waarbij er samen wordt gezocht naar een oplossing, in plaats van  hokken zonder waarschuwing of gesprek een dwangsom op te leggen. 

Wij zien graag uw reactie tegemoet. 

Mede namens de gehele vriendengroep van ‘t Lierse Kassie

Met vriendelijke groet, 

Yannick Valstar

Schriftelijke vragen in het kader van art. 42 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld  op 21 juli 2022 

ART. 42 VRAGEN INZAKE KAPOT MAKEN WESTLANDSE CULTUUR 

Deze week, precies in het reces en in een periode dat iedereen op vakantie is maar dat er  wél binnen 6 weken bezwaar gemaakt moet worden, ontvingen wij een brief een inwoner. Hierin staat beschreven hoe het nieuwe college van WV, GBW en VVD omgaat met  jongeren, met hokken en/of de Westlandse cultuur. Helaas lijkt het geen op zich zelf  staand geval; Oranjecomités klagen dat er niets meer normaal te organiseren valt,  verenigingen en evenementen hebben het zwaar, er mag ineens géén muziek meer  gemaakt worden door Westlandse schuiten op de Westlandse wateren en nu gaat het  college van WV, GBW en VVD dus ook de hokken aanpakken. Triest om te lezen dat juist  na periode van een ‘Gouden Hok-competitie’ en een Hokkenkeurmerk het college er nu  voor kiest om jongeren op straat zetten en het hok uit te jagen en hiermee wederom een  Westlandse traditie om zeep helpt. 

Uiteraard roept dit de navolgende vragen bij LPF Westland op: 

1. Is het college bekend met het fenomeen ‘hokken’ in Westland en met het feit dat  (bijna) ieder hok de uitstraling en omvang heeft van een café en dat er in een hok  (alcoholhoudende) dranken worden geschonken?  

2. Waarom heeft het college van WV, GBW en VVD gekozen voor deze nieuwe aanpak  rondom jongeren en/of hokken in Westland? 

3. Is het college het met de fractie van LPF Westland eens dat dit, na  muziekbeperking schuitvaren en inkrimpen feestweken de zoveelste inperking is  van de Westlandse Cultuur? 

4. Vindt het college ook niet dat we jongeren niet de straat op moeten jagen, maar  hokken juist moeten omarmen?  

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde  termijn. 

Namens de Fractie van LPF Westland 

Dave van Koppen

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *