Excursie natuur en historie van het Staelduinse Bos

Excursie natuur en historie van het Staelduinse Bos

Op 17 september organiseert Natuurlijk Westland / Delfland van 13.00 tot 15.00 uur een excursie met als thema de natuur en historie van het Staelduinse Bos.

Verzamelen bij parkeerplaats einde Papedijk; tegenover de Antonius Hoeve, Oude Hooislag 2, 2691 ’s Gravenzande. Er zijn kosten aan deze wandeling verbonden.

Bij het Staelduinse Bos gaat het om een duinlandschap met een duinbos. Het is een van de duinregels die is ontstaan na het jaar 1000 toen het klimaat een wending nam. Langs de kust vond bij stormen afslag plaats en in de monding van de Maas werd het sediment in rustiger water weer afgezet. Bij het uitzakken van de opgewoelde grond uit het zeewater kwam er een scheiding tussen klei en zand. Door de wind werd het zand in duinregels bij elkaar geblazen. Later zijn er ook nog enkele polders aangelegd.

Wat is en doet Natuurlijk Westland / Delfland?

Natuurlijk Westland / Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *