Supermarktuitbreiding in Wateringen stap dichterbij

Supermarktuitbreiding in Wateringen stap dichterbij

De gemeente Westland zette op 6 oktober samen met Koorn neef Vastgoed BV de eerste stap naar
de ontwikkeling en realisatie van een grotere supermarkt in W ateringen. Zij ondertekenden een
intentieovereenkomst die het streven om d eze ontwikkeling tot uitvoering te brengen
bekrachtigt.
Wethouder Michiel Ferwerda (gebiedsontwikkeling) is blij met de ondertekening. ‘’Met deze
ontwikkeling voldoen we niet allee n aan de wens van meer vierkante meters supermarkt in Wateringen,
we zorgen hiermee ook voor betere parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid .’’
In de vastgestelde visie Wateringen 2030 is aangegeven dat er in Wateringen behoefte is aan
uitbreiding van het aanbod van dagelijkse detailhandel in de supermarktbranche. Om dit op de
voormalige locatie van de Rabobank in Wateringen mogelijk te maken, voerde de gemeente al langere
tijd gesprekken met onder andere de BIZ Wateringen, provincie en Koornneef Vastgoed BV.
Koornneef Vastgoed, eigenaar van deze gronden, wil met verplaatsing van de Jumbo-supermarkt van
de Vliethof naar de Heulweg in Wateringen deze uitbreiding realiseren. Hierin wordt ook voldaan aan
de behoefte voor betere parkeervoorzieningen in het centrum. Daarnaast is de aanpak van de
aangrenzende rotonde voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid in het centrum in deze
ontwikkeling opgenomen.
Met de ondertekening van de overeenkomst is een volgende stap gezet om tot realisatie van de
supermarkt en ontwikkeling van de openbare ruimte daaromheen te komen. De verkenningsfase ,
waarin haalbaarheid getoetst wordt en de randvoorwaarden worden opgesteld , kan van start.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *