Nieuwe locatiedirecteur ISW Sweelincklaan

Nieuwe locatiedirecteur ISW Sweelincklaan

Op 9 januari 2023 is bij ISW Sweelincklaan een nieuwe directeur gestart. Na een positief advies van
de benoemingsadviescommissie en de MR, heeft regiodirecteur Geert Millekamp mevrouw Anja
van Rhijn benoemd als locatiedirecteur.
De benoemingsadviescommissie ziet in Anja van Rhijn de aangewezen persoon om ISW
Sweelincklaan verder te leiden naar de volgende fase van ontwikkeling. Daarnaast zien zij in haar de
ambassadeur van de school en de verbinder in de organisatie. Samen met de medewerkers kan zij
uitvoering geven aan de verdere ontwikkeling van ISW Sweelincklaan.
Anja van Rhijn heeft binnen het onderwijs diverse functies bekleed. Onder andere als
plaatsvervangend directeur bij een vo-school in Katwijk, waar zij ook de afgelopen 22 jaar diverse
andere (leidinggevende) functies heeft gehad. Anja: “Als schoolleider vind ik het belangrijk de mensen
in mijn team de ruimte en het vertrouwen te geven zichzelf te ontplooien en een waardevol lid van
het team te zijn en daarmee een bijdrage aan de school te leveren. Ik kijk ernaar uit om het team van
ISW Sweelincklaan te ontmoeten en mee samen te werken!”.

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *